Dyplomy FICO są akredytowane przez E.F.O. (Europejska Federacja Osteopatii i OSEAN (Osteopatic European Acadedmic Network) oznacza to że szkoła spełnia najwyższe standardy nauczania. Flanders International College of Osteopathy (FICO) to szkoła osteopatii, która od ponad 20 lat uznawana jest zarenomowane centrum kształcenia osteopatycznego

Szkoła powstała pod koniec lat 80-tych. Na początku lat 90-tych wśród kadry starszych wykładowców pojawiły się między innymi takie nazwiska jak Daryl Herbert, dr Steven Sandler, Collin Dove, AnnaReeve, Jean-Michel Lamy oraz wielu innych. FICO rozpoczęło ścisłą współpracę z British

School of Osteopathy (BSO, Londyn) na bazie której oparło swój obecny program nauczania. Osteopata jest w wielu krajach specjalistą pierwszego kontaktu z pacjentem. Oznacza to, iż spoczywa na nim szczególny obowiązek opieki zdrowotnej, która opiera się nie tylko na prowadzeniu leczenia, lecz także współpracy międzydyscyplinarnej z pozostałymi dziedzinami medycznymi.

Jest to niezależny i odróżniający się zawód w zakresie opieki zdrowotnej, który przyczynia się do poprawy standardu życia, poprzez skupienie się na przyczynach problemu oraz poprzez dążenie do eliminowania uszkodzeń pierwotnych. Przywracanie, utrzymywanie i zwiększanie homeostazy (równowagi ogólnej): oznacza to, pobudzanie ogólnych zdolności człowieka do samo-regulacji i samozdrowienia.

Definicja osteopatii: Osteopatia jest charakterystyczną profesją opieki zdrowotnej, która ułatwia realizację zintegrowanego zdrowotnie funkcjonowania jednostki, poprzez przywracanie, utrzymywanie i poprawę homeostazy układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, ocenę i leczenie za badania palpacyjnego i interwencji manualnej, uzupełnionych o edukację w koncepcji zdrowego trybu życia. Uznaje ona prymat zależności terapeutycznej i opiera się na zasadach sformułowanych po raz pierwszy przez Andrew Taylor Still?a.